¨`*•.¸دختر تنها¨`*•.¸

اگــرتـنـهاتـریـن تـنـها شـوم بـازهـم خـدا هسـت..او جـانـشـین تمـام نـداشـتـنـی هـاسـت!

 

 

دلــی کـه بــــشـکنــد...

"فـریـــــــادش"

را نمـیــــفهـمی...

   ولــــــــی...

"نــــــفرینش"

به زمیـــــــــنت مــی انـدازد...

 

+ دوشنبه ۲۹ تیر۱۳۹۴ | 12:21 | ܓ✿فرحنازܓ✿ |

 

 

نه آرامشــت را

          به چشمـــی

                    وابســته کــن،

                نه دسـتـــت را

                   به گــرمــای دستــی

      دلـخــوش...

                   چشمــها بسـته مـی شونــد و 

            دستـــها مشــت مــی شــونـد

و تـــو مـی مــانـی و...

یـــک

           دنـیــــــــا

                        تنهــائــــــی...

 

 

لیــنــک تـکونـــی هـــم داریــــــــــــــــــــم

+ یکشنبه ۲۱ تیر۱۳۹۴ | 21:2 | ܓ✿فرحنازܓ✿ |

SaLaM

اوووف از وقتی بلاگفا هنگیده و همه ی کامنتام پاک شده اصن ب کل انگیزه وبلاگ نویسیم پریده

من واسه اینکه کامنتام بالا باشن کلی زحمت کشیده بودم همش ب باد رفت

اینهمه تلاش کردن و علافی آخرش گند زده شده ب وبم..نه قالبی ن کد وابزاری هیچی نمونده برگشتیم به چن ماه قبل وبم...میترسم چن وقت دیگه مثه روز اول ثبت وبلاگ بشه

من وبمو مثه قبلش میخواااااااااااام

+ جمعه ۱۲ تیر۱۳۹۴ | 21:34 | ܓ✿فرحنازܓ✿ |

سیلام...سیلام..

من اومدمـــ خوش اومدمـــ

میخوام عکسای مسافرتمو بذارم

البته اشتبی نشه خودم تو این عکسا نیستم

اینجا هم فقط نظر در مورد این پست بذارین

نظر غیر مرتبط میره پست پائینی

برین------->continoe

×البته اشتباه نشه فک کنین خلم این پست ادامه مطلب داشته ک بخاطر هنگهای بلاگفا در چند وقت اخیر پاک شده فعلا ک حسش نیس ولی حسش ک اومد درستش میکنم×

+ پنجشنبه ۶ فروردین۱۳۹۴ | 22:57 | ܓ✿فرحنازܓ✿ |

 

 

نمی دانم چه سری است که امسال تحویل سال نیمه شب است و تشییع مادر هم نیمه شب و فاطمیه...

شاید امسال نباید هفت سین چید و باید بر هفت سین گریست...

امان از این هفت سین...

سیلی به صورت

سینه پر از زخم

سردرد های مادر

سقط محسن

سوختن مولا بین در و دیوار

سکوت مولا

سقیفه...

 

 

اینم عیدی من به شما

تا آخرشو ببینین

+ شنبه ۱ فروردین۱۳۹۴ | 2:15 | ܓ✿فرحنازܓ✿ |

 

آ בمـﮯ ڪــﮧ בوωـتَت בارَב

خِیـلـﮯ زوב بـَرایـَت عاב ﮯ میـشَوَב ..

פــَرف هـایـَش..בوωـــتَت בارَم هـایـَش...

وَ تـو خـِیلـﮯ زوב ڪـَلافـِﮧ میـشـَوﮯ

اَز بـَهانـِﮧ هـایـَش..اَشـڪـهایـَش..تـَوَقُـع هایـَش..

وَ چـون تَـصَـور مـیڪـُنـﮯ ڪـَﮧ هـَمـیشِـﮧ هَـωـت..هَمیشـﮧ בوωـتَـت בارَב ..

هیـچـوَقت نـِگاهـَش نـِمیکُنـﮯ..

نِـگَرانـَش نـِمیشـَوﮯ..

بـَرایِ اَز בَωــت בاבنَـش نـِمی تـَرωــﮯ

او هـَمیشـِﮧ هـَωـت

اَمـــــــا

او هـَم آבَم اَωــت...

روزی ڪـِﮧ ڪـارد بِـﮧ اُωـتُخوانـَش بـِــرِωــَב

ڪــولِـﮧ بارِِ اَنـב وهـَش را بـَر مـﮯ בارَב

وَ بی ωــَر و صِـدا مـﮯ رَوَد...

حـِωــﮯ بِـﮧ مـَن مـﮯ گـویَـב

آن روز..بـﮯ اِراבه صـِבایَش مـﮯ زَنــﮯ

اَمــــــا

جـَوابـﮯ نِمـﮯ آیـَב ...

فَـــقـَـط

بـَرایــــَت

جــایِ پـایَش مـﮯ مانـَב ...

+ دوشنبه ۲۹ دی۱۳۹۳ | 14:30 | ܓ✿فرحنازܓ✿ |

 

ﻣــــﺮﺍڪـ ﻣﮯﺷــﻨـﺎωـﮯ؟!
ﺧـﻮבﻣــﻢ. . .
ڪωـﮯ ﺷﺒـﻴــﻪ ﻫﻴـــﭽـڪﺲ. . .
ڪﻤﮯ ﮐـ ﻻﺑـﻪ ﻻﮮ ﻧـﻮﺷـﺘـ ﻫـﺎﻳــﻢ ﺑـﮕـﺮבﮮ 
ﭘــﻴـבﺍﻳﻢ ﻣﮯڪﻨﮯ. . .
ﺷﺒــﻴـ ﭘــωـﺖ ﻫـﺎﻳـﻢ ﻫــωﺘــﻢ. . .
"ﻏـﻤـﮕـﻴـ. .ﻣــﻬـﺮﺑـﺎ. .
ﺻــﺒـﻮﺭ. .ڪﻤﮯﻫـﻢ ﺑـﻬـﺎﻧﻪ ﮔــﻴـﺮ"
ﺍﮔـﺮﻧـﻮﺷﺘـﻪ ﻫـﺎﻳـﻢ ﺭﺍﺑــﻴـﺎﺑﮯ. . .
ﻣـﻨـﻢ ﻫـﻤـﺎﻥ פـﻮﺍﻟﯽ ﺍمـــ. . .
ﺷﺒﻴـ ﺑـــﺎﺭﺍﻥ ﭘﺎ ﻴـﻴـﺰﮮ. . .
ﺍﺯﺷﻠﻮﻏــﮯﻫﺎ ﺑـﻪ בﻭﺭ. . .
ﻭ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬــﺎﻳﮯ ﻧﺰבﻳـڪ. . .

+ دوشنبه ۹ تیر۱۳۹۳ | 16:25 | ܓ✿فرحنازܓ✿ |

   La Cenicienta 

خــــوش بـ פـــــال ωـیـــنــבرلا...

لنـگــ ڪـفـشــش را جـا گـذاشـتــــ ..

یــﮧ لشــگر آבم בنــبـالش گــشـتـ..!

مـــا בلــمـا را جــا میــگـذاریــمـــــ...

هیـچـڪـس از مـا ωـــراغی نـمـی گــیرد..

انــگـار ڪ هــیـچ وقــت نـبـوבه ایــمــــــــــ..!

 

+ شنبه ۳۰ فروردین۱۳۹۳ | 21:44 | ܓ✿فرحنازܓ✿ |

Sara